Herunterladen: Verbul / Das Verb

Verbul / Das Verb Verbele se împart după: / Die Verben teilen sich: 1. uzualitate în / der Verwendung nach: - verbe predicative: / Vollverben: z.B.: gehen, schlafen, bringen. - verbe auxiliare: / Hilfsverben: haben, sein, werden. - verbe modale: / Modalverben: sollen, wollen, mögen, müssen, können, dürfen. 2. formare în / der Bildung nach: - verbe regulate (tari): / regelmäßige Verben: z.B.: lernen – lernte – hat gelernt, schauen – schaute – hat geschaut. - verbe neregulate (slabe) / unregelmäßige Verben z.B.: sein – war- ist gewesen, gehen – ging – ist gegangen, bringen – brachte - hat gebrac...
Autor Soria Upload-Datum 31.07.19
Downloads: 238 Abrufe 2603

Dokumentinhalt

Verbul / Das Verb Verbele se împart după: / Die Verben teilen sich: 1. uzualitate în / der Verwendung nach: - verbe predicative: / Vollverben: z.B.: gehen, schlafen, bringen. - verbe auxiliare: / Hilfsverben: haben, sein, werden. - verbe modale: / Modalverben: sollen, wollen, mögen, müssen, können, dürfen. 2. formare în / der Bildung nach: - verbe regulate (tari): / regelmäßige Verben: z.B.: lernen – lernte – hat gelernt, schauen – schaute – hat geschaut. - verbe neregulate (slabe) / unregelmäßige Verben z.B.: sein – war- ist gewesen, gehen – ging – ist gegangen, bringen – brachte - hat gebracht. 3. tranzitivitate în / der Transitivität nach: - verbe tranzitive: / transitive Verben: z.B.: lernen, schreiben. - verbe intranzitive: / intransitive Verben: z.B.: gehen, laufen. Diatezele în limba germană: / Die Zustände der deutschen Sprache: diateza activă / der aktive Zustand z.B.: Ich wasche die Bluse. Du wäschst die Bluse. Er/sie/es wäscht die Bluse. Wir waschen die Bluse. Ihr wäscht die Bluse. Sie waschen die Bluse. diateza pasivă / der passive Zustand z.B.: Die Bluse wird von mir gewaschen. Die Bluse wird von dir gewaschen. Die Bluse wird von ihm/ihr/ihm gewaschen. Die Bluse wird von uns gewaschen. Die Bluse wird von euch gewaschen. Die Bluse wird von ihnen gewaschen., diateza reflexivă / der reflexive Zustand z.B.: Ich wasche mich. Du wäschst dich. Er/sie/es wäscht sich. Wir waschen uns. Ihr wäscht euch. Sie waschen sich. Modurile în limba germană: / Die Modi der deutschen Sprache: modurile nepersonale / unpersönliche Modi - infinitiv / Infinitiv z.B.: gehen - participul I / Präsenspartizip z.B.: gehend - participiul II / Perfektpartizip z.B.: gegangen modurile personale / persönliche Modi - indicativ / Indikativ - conjunctiv / Konjunktiv - imperativ / Imperativ, Der Indikativ Schema formării timpurilor / Das Schema der Bildung der Zeiten Präsens ich gehe ich lerne du gehst du lernst er, sie, es geht er, sie, es lernt . wir gehen wir lernen ihr geht ihr lernt sie gehen sie lernen, Futurum I ich werde gehen ich werde lernen du wirst gehen du wirst lernen er, sie, es wird gehen er, sie, es wird lernen wir weden gehen wir werden lernen ihr werdet gehen ihr werdet lernen sie werden gehen sie werden lernen Imperfekt ich ging ich lernte du gingst du lerntest er, sie, es ging er, sie, es lernte wir gingen wir lernten ihr gingt ihr lerntet sie gingen sie lernten Perfekt ich bin gegangen ich habe gelernt du bist gegangen du hast gelernt er, sie, es ist gegangen er, sie, es hat gelernt wir sind gegangen wir haben gelernt ihr seid gegangen ihr habt gelernt sie sind gegangen sie haben gelernt Plusquamperfekt ich war gegangen ich hatte gelernt du warst gegangen du hattest gelernt er, sie, es war gegangen er, sie, es hatte gelernt wir waren gegangen wir hatten gelernt ihr wart gegangen ihr hattet gelernt sie waren gegangen sie hatten gelernt Futurum II, ich werde gegangen sein ich werde gelernt haben du wirst gegangen sein du wirst gelernt haben er, sie, es wird gegangen sein er, sie, es wird gelernt haben wir werden gegangen sein wir werden gelernt haben ihr werdet gegangen sein ihr werdet gelernt haben sie werden gegangen sein sie werden gelernt haben Der Konjunktiv Se împarte în: / Er teilt sich in: a. Konjunktiv I, b. Konjunktiov II ein. 1. Conjunctivul I sau conjunctivul prezent se formează de la forma infinitiv prin înlăturarea terminaţiei –en la care se adaugă –e, respectiv terminaţiile de persoană şi număr. Formele verbale de persoană I singular şi plural, respectiv persoana a III-a plural sunt identice cu cele de indicativ prezent. schlafen – verb tare hoffen – verb slab ich schlafe ich hoffe du schlafest du hoffest er, sie, es schlafe er, sie, es hoffe wir schlafen wir hoffen ihr schlafet ihr hoffet sie schlafen sie hoffen Verbele la conjunctiv I nu primesc Umlaut sau nu prezintă schimbări vocalice aşa cum se întâmplă la prezent. prezent: er schläft conjunctiv I: er schlafe er nimmt er nehme, De obicei conjunctivul I se foloseşte în vorbirea indirectă. z.B.: Er fährt morgen ab. Er hat mir gesagt, dass er morgen abfahre. 2. Conjunctivul II sau conjunctivul imperfect ne arată faptul că un lucru s-ar putea întâmpla sau realiza. El se formează de la forma de imperfect a verbului la care se adaugă terminaţiile de persoană şi număr. Formele de imperfect ale verbelor slabe sunt identice cu cele de conjunctiv. Atunci se va folosi ‚Würde-Form’pentru o mai bună exprimare a conjunctivului II şi pentru diferenşierea imperfectului. Se traduce ca şi condiţionalul optativ din limba română (eu aş dormi, tu ai dormi...). schlafen – verb tare hoffen – verb slab ich schliefe ich hoffte du schliefest du hofftest er, sie, es schliefe er, sie, es hoffte wir schliefen wir hofften ihr schliefet ihr hofftet sie schliefen sie hofften Verbele tari care conţin la imperfect vocalele a, o, u primesc la cojunctiv II Umlaut: imperfect: er sang conjunctiv II: er sänge er fuhr er führe. Würde-Form Conjunctivul II se mai poate înlocui cu ‘werden’ la conjunctiv II însoţit de forma de inifinitiv a verbului. ich würde schlafen ich würde kommen du würdest schlafen du würdest kommen er, sie, es würde schlafen er, sie, es würde kommen wir würden schlafen wir würden kommen ihr würdet schlafen ihr würdet kommen sie würden schlafen sie würden kommen, Der Imperativ Imperativul este folosit pentru formularea unui ordin, unei comenzi sau cereri. Apare doar la persoana a doua singular şi plural, după cum urmează: Persoana a II-a singular Prezent: du kommst Imperativ: Komm! (Vino!) du stehst auf Steh auf! (Trezeşte-te) Persoana a II-a plural Prezent: ihr kommt Imperativ: Kommt! (Veniţi!) Ihr steht auf Steht auf! (Treziţi-vă!) Forma imperativă de politeţe Prezent: Sie kommen Imperativ: Kommen Sie! (Veniţi!) Sie stehen auf Stehen Sie auf! (Treziţi-vă!) Imperativul se formează deci după urmatoarele reguli: pentru singular se renunţă la pronume şi la terminaţia specifică –st pentru plural se renunţă doar la pronume pentru forma de politeţe se interschimba ordinea: mai întâi apare verbul la infinitiv, apoi pronumele şi dacă e cazul o particulă separabilă. Excepţii: Verbele care prezintă modificări vocalice la prezent nu suportă aceeaşi modificare şi la imperativ: Prezent: du fährst Imperativ: Fahr!, Substantivul / Das Substantiv Substantivele se împart după: / Die Substantive teilen sich: A. formare în: / der Bildung nach: - substantive simple: / einfache Substantive: die Katze, der Hund - substantive compuse: / zusammengesetzte Substantive: das Katzenfell (blana pisicii), die Hundehütte (cuşca câinelui). Substantivele compuse primesc întotdeauna genul cuvântului de bază (genul ultimului cuvânt)! B. sens în: / der Bedeutung nach: - substantive comune: / Gattungsnamen: die Katze, der Stuhl. - substantive proprii: / Eigennamen: Grimmi, Rumänien, Andrei - materiale: / Stoffnamen: Holz, Stein, Blei (oţel), Kupfer (cupru) - substantive colective: / Sammelnamen: das Geschirr (vasele), das Obst (fructele) C. gen în: / dem Geschlecht nach: A. substantive masculine / männliche Substantive - Substantivele care au terminaţia în –er: der Vater, der Lehrer. Excepţie: persoanele de gen feminin: die Mutter, die Tochter, die Schwester. - Profesiile bărbăteşti: der Arzt, der Polizist. - Substantivele care au terminaţia –ling sau –ing: der Schmetterling (fluturele), der Lehrling (ucenicul), der Hering, der Ring (inelul). - Substantivele compuse ce au cuvântul de bază ‘Mann’: der Seemann (marinarul), der Staatsmann (om de stat). - Anotimpurile, lunile anului, zilele săptămânii şi momentele zilei: der Herbst, der Februar, der Mittwoch, der Morgen (diminiaţa), der Abend. Excepţie: die Nacht. B. substantive feminine / weibliche Substantive - Substantivele care au terminaţia –in: die Lehrerin (învăţătoarea), die Hündin (căţeaua). Aceste substantive îşi dublează n la plural: die Lehrerinnen, die Hündinnen. - Substantivele care au următoarele terminaţii: -ung, -heit, -schaft, -keit: die Übung (exerciţiul), die Freiheit (libertatea), die Freundschaft (prietenia), die Fröhlichkeit (bucuria)., - Fiinţele de gen feminin: die Kuh (vaca), die Katze (pisica), die Stute (iapa). Excepţie: das Schaf (oaia). C. substantive neutre / sächliche Substantive - Substantivele care au terminaţia –chen sau –lein: das Mädchen, das Märchen (basmul), das Tischlein (măsuţa), das Kätzchen (pisoiaşul). Majoritatea acestor substantive sunt diminutive. - Puii de animale: das Kücken (puiul de găină), das Kalb (mielul), das Fohlen (mânzul). - Neologismele care au terminaţia la singular –o şi la plural –s: das Auto – die Autos, das Radio, die Radios. - Majoritatea substantivelor care au terminaţia –nis: das Ergebnis (rezultatul), das Begrebnis (înmormântarea), das Verständnis (înţelegerea). Excepţie: die Kenntnis (cunoştinţa), die Erkenntnis(înţelegerea). - Substantivele compuse ce au cuvântul de bază ‘Land’: das Hochland (podişul), das Bergland (regiunea muntoasă). - Formele de infinitiv substantivate: das Gehen (mersul), das Essen (mâncatul, mâncarea), das Schlafen (dormitul). - Formele de participiu II substantivate: das Gelesene (cititul), das Geschriebene (scrisul). - Adjectivele substantivate: das Gute (binele), das Böse (răul). Numărul substantivelor / Die Zahl der Substantive - Singular / Singular (Einzahl): die Katze, der Hund. Pluralia-Tantum (Substantive defective de plural): der Honig (mierea), die Butter (untul), der Regen (ploaia). - Plural / Plural (Mehrzahl): die Katzen, die Hunde. Singularia-Tantum (Substantive defective de singular): die Ferien (vacanţa), sie Weihnachten (crăciunul), die Ostern (paşti)., Adjectivul / Das Adjektiv Adjectivele se împart după: / Die Adjektive teilen sich der: 1. gradele de comparaţie în: / der Steigerungsstufen nach: - adjective regulate: / regelmäßige Adjektive: klein – kleiner – am kleinsten, groß – größer – am größten. - adjective neregulate: / unregelmäßige Adjektive: gut – besser – am besten, viel – mehr- am meisten, wenig – weniger – am wenigsten. - adjective fără grade de comparaţie: / Adjektive ohne Steigerungsstufen: wunderbar (minunat), grausam (îngrozitor), großartig (măreţ), riesig (uriaş), tot (mort), lebendig (viu), rot, blau. 2. formare în: / der Bildung nach: - adjective simple: / einfache Adjektive: rot, blau, eng (strâmt), groß. - adjective compuse: / zusammengesetzte Adjektive: ein kugelrunder Stein: Ein Stein, der so rund ist, wie ein Kugel. / O piatră, care este rotundă, precum este o bilă; schneeweiße Wäsche: Wäsche, die so weiß sind, wie Schnee. / Rufe, care sunt albe, precum e zăpada; stahlharter Beton: Beton, der so hart ist, wie Stahl. / Beton, care este aşa de tare, precum e oţelul. Exemple de sufixe şi prefixe cu care se pot forma adjective: -bar: verwendbar (folosibil) – acest adjectiv este derivat de la verbul verwenden cu ajutorul sufixului –bar. -lich: freundlich (prietenos) – format din substantivul Freund şi sufixul –lich. täglich (zilnic) – substantivul Tag şi sufixul –lich. -ig: traurig (trist) – substantivul Trauer şi sufixul –ig. -isch: spanisch (spaniol) – substantivul propriu Spanien şi sufixul –isch. -en: golden (auriu) – substantivul Gold şi sufixul –en. un-: prefix cu care se formeză antonime: unmöglich (imposibil), Declinarea adjectivelor / Die Deklination der Adjektive 1. declinarea slabă / die schwache Deklination Declinarea slabă intervine în propoziţie când adjectivul apare după articole hotărâte: der, die ,das, des, dem, den. männlich N. Der kleine Junge weint. / Băiatul mic plânge. G. Der Ball des kleinen Jungen ist neu. / Mingea băiatului mic este nouă. D. Ich schenke dem kleinen Jungen ein Buch. / Îi dăruiesc baiatului mic o carte. Akk. Ich sehe den kleinen Jungen in der Klasse. / Îl văd pe băiatul mic în clasă. weiblich N. Die graue Maus piepst. / Şoarecele gri piuie. G. Das Fell der grauen Maus ist weich. / Blana şoarecelui gri este moale. D. Ich gebe der grauen Maus Nüsse. / Îi dau şoarecelui gri nuci. Akk. Ich sehe die graue Maus. / Văd şoarecele gri. sächlich N. Das kleine Kalb saugt Milch. / Viţelul mic suge lapte. G. Die Farbe des kleinen Kalbes ist weiß. / Culoarea viţelului mic este albă. D. Ich gebe dem kleinen Kalb Gras. / Îi dau viţelului mic iarbă. Akk. Ich pflege das kleine Kalb. / Eu îngrijesc viţelul mic. plural N. Die kleinen Jungen weinen. / Băieţii mici plâng. G. Die Bälle der kleinen Jungen sind rot. / Mingile băieţilor mici sunt roşii. D. Ich schenke den kleinen Jungen Bücher. / Eu dăruiesc băieţilor mici cărţi. Akk. Ich rufe die kleinen Jungen. / Eu chem băieţii mici. 2. declinarea mixtă / die gemischte Deklination Declinarea mixtă intervine când adjectivul apare după articole nehotărâte: ein, eine, ein şi kein, keine, keinem etc., precum şi după pronume posesiv: mein, sein, unser, euer, ihr, etc. männlich N. Ein kleiner Junge weint. / Un băiat mic plânge. G. Der Ball eines kleinen Jungen ist neu. / Mingea unui băiat mic este nouă. D. Ich schenke einem kleinen Jungen ein Buch. / Îi dăruiesc unui băiat mic o carte. Akk. Ich sehe einen kleinen Jungen in der Klasse. / Văd un băiat mic în clasă. weiblich N. Eine graue Maus piepst. / Un şoarece gri piuie. G. Das Fell einer grauen Maus ist weich. / Blana unui şoarece gri este moale. D. Ich gebe einer grauen Maus Nüsse. / Îi dau unui şoarece gri nuci. Akk. Ich sehe eine graue Maus. / Văd un şoarece gri. sächlich N. Ein kleines Kalb saugt Milch. / Un viţel mic suge lapte. G. Die Farbe eines kleinen Kalbes ist weiß. / Culoarea unui viţel mic este albă. D. Ich gebe einem kleinen Kalb Gras. / Îi dau unui viţel mic iarbă. Akk. Ich pflege ein kleines Kalb. / Eu îngrijesc un viţel mic., plural N. Einige kleine Jungen weinen. / Unii Băieţi mici plâng. G. Die Bälle einiger kleinen Jungen sind rot. / Mingile unor băieţi mici sunt roşii. D. Ich schenke einigen kleinen Jungen Bücher. / Eu dăruiesc unor băieţi mici cărţi. Akk. Ich rufe einige kleine Jungen. / Eu chem pe unii băieţi mici. 3. declinarea tare / die starke Deklination Declinarea tare intervine atunci când adjectivul nu are niciun fel de articol înaintea sa. männlich N. Kleiner Junge weint. / Micul băiat plânge. G. Der Ball kleines Jungen ist neu. / Mingea micului băiat mic este nouă. D. Ich schenke kleinem Jungen ein Buch. / Îi dăruiesc micului baiat o carte. Akk. Ich sehe kleinen Jungen in der Klasse. / Îl văd pe micul băiat în clasă. weiblich N. Graue Maus piepst. / Griul şoarece piuie. G. Das Fell grauer Maus ist weich. / Blana griului şoarece este moale. D. Ich gebe grauer Maus Nüsse. / Îi dau griului şoarece nuci. Akk. Ich sehe graue Maus. / Văd griul şoarece. sächlich N. Kleines Kalb saugt Milch. / Micul viţel suge lapte. G. Die Farbe kleines Kalbes ist weiß. / Culoarea micului viţel este albă. D. Ich gebe kleinem Kalb Gras. / Îi dau micului viţel iarbă. Akk. Ich pflege kleines Kalb. / Eu îngrijesc micul viţel. plural N. Kleine Jungen weinen. / Micii băieţi plâng. G. Die Bälle kleiner Jungen sind rot. / Mingile micilor băieţi sunt roşii. D. Ich schenke kleinen Jungen Bücher. / Eu dăruiesc micilor băieţi cărţi. Akk. Ich rufe kleine Jungen. / Eu chem micii băieţi., Pronumele / Das Pronomen Tipurile de pronume: / Arten von Pronomen: 1. pronumele personal / das Personalpronomen: ich, du, sie, ihr, wir 2. pronumele relativ / das Relativpronomen: welcher, welche, welches, der, die, das 3. pronumele reflexiv / das Reflexivpronomen: sich, einander, sich gegenseitig 4. pronumele posesiv / das Possesivpronomen: mein, dein, sein, euer, unser 5. pronumele demonstrativ / das Demonstrativpronomen: dieser, dies, das, jener, jenes, derselbe, dieselbe, derjenige, dasjenige, solcher 6. pronumele nehotărât / das unbestimmte Pronomen: man, jemand, niemand, etwas, etliche, andere, alle 7. pronumele interogativ / das Interrogativpronomen: wer? was? was für einer? 1. Das Personalpronomen Singular Plural ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie N. ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie G. - - - - - - D. mir dir ihm, ihr, ihm uns euch ihnen, Ihnen Akk. mich dich ihn, sie, es uns euch sie, Sie, 2. Das Relativpronomen Singular Plural Männlich Weiblich Sächlich M, W, S N. der die das die G. dessen deren dessen deren D. dem der dem denen Akk. den die das die 3. Das Reflexivpronomen ich Akk. mich Ich interessiere mich für Sport. D. mir Ich kann mir das nicht leisten. du Akk. dich Freust du dich? D. dir Du stellst dir etwas vor. er/ sie Akk. sich Er / sie freut sich. D. sich Er / sie wäscht sich die Hände. wir Akk. uns Wir unterhalten uns. D. uns Wie waschen uns die Hände. ihr Akk. euch Ihr freut euch. D. euch Ich wascht euch die Hände. sie / Sie Akk. sich Sie freuen sich. D. sich Sie waschen sich die Hände., 4. Das Possesivpronomen Singular Plural ich mein wir unser du dein ihr euer er sein sie ihr sie ihr Sie Ihr es sein 5. Das Demonstrativpronomen männlich weiblich sächlich plural N. dieser diese dieses, dies diese G. dieses dieser dieses dieser D. diesem dieser diesem diesen Akk. diesen diese dieses, dies diese]
15

Similar documents

Nick Warren - Reykjavik - GU024 Page 1 of 2
Nick Warren - Reykjavik - GU024 Page 1 of 2 CD#1 01 AVATAR 08 MOMU DUB IN TIME THE DIVE 02 SUBSTRUCTURE MASTERMIND FIREWIRE IN EVERY TRUTH 03 ATLAS 09 JUSTIN SIMMONS COMPASS ERROR HELGA MOLLER 04 ULRICH SCHNAUSS 10 BURUFUNK NOBODY'S HOME OUTSIDER SHUFFLE HEADS GLOBAL COMMUNICATIONS ROLL CALL 14:31 0
Programm zur optischen Texterkennung (OCR) ABBYY® FineReader Version 8.0
Programm zur optischen Texterkennung (OCR) ABBYY® FineReader Version 8.0 Benutzerhandbuch © 2005 ABBYY Software. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dieses Handbuchs können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen seitens ABBYY keine verbindliche Verpflichtung dar. Die hier beschrieben
Benutzerhandbuch Straßenmarkierungen v 1.3
Benutzerhandbuch Straßenmarkierungen v 1.3 Vorwort Danke für die Benutzung meiner Addons. Bitte lese dir dieses Handbuch gründlich durch! Für Fragen und Anregungen stehe ich im Offiziellen Forum unter dem Namen "Yufa" zur Verfügung oder per Mail (keine Support-anfragen): E-Mail ist versteckt Rechtli
Erste Schritte
Erste Schritte Disclaimer Der Inhalt dieses Dokuments kann sich unangekündigt ändern und stellt keine Verpflich­ tung seitens der Native Instruments GmbH dar. Die in diesem Dokument beschriebene Software wird unter einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt und darf nicht kopiert werden. Ohne a
Application Reference
Application Reference Disclaimer Der Inhalt dieses Dokuments kann sich unangekündigt ändern und stellt keine Verpflichtung seitens der Native Instruments GmbH dar. Die in diesem Dokument beschriebene Software wird unter einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt und darf nicht kopiert werden. O
.XQGDOLQL5HLNL /HYHO0DQXDO
.XQGDOLQL5HLNL /HYHO0DQXDO 0DUN'LHJXWLV5HLNL0DVWHU &RQWHQWV :KDWLV5HLNL" :KDWFDQEHWUHDWHG" :KDWLV.XQGDOLQL" 3UHSDUDWLRQIRU$WWXQHPHQW 7KH$WWXQHPHQW +HDOLQJ &OHDQVLQJDURRPKRXVH +HDOLQJWKH.DUPLFEDQG 6LWXDWLRQTXDOLWLHVKHDOLQJ &DXVHVRI'LVKDUPRQ\DQG'LVHDVH :KDWLV5HLNL"" H³5HLN\R[LXVWFV L´DLOVODVULPRXSQO\D
Wasser-Heizgerät Zusatzheizung Thermo Top Z/C Prüfzeichen ~~~ S 289 Einbauvorschlag MITSUBISHI L 200
Wasser-Heizgerät Zusatzheizung Thermo Top Z/C Prüfzeichen ~~~ S 289 Einbauvorschlag MITSUBISHI L 200 Turbodiesel21435Legende zu Bild11Heizgerät Thermo Top Z/C-D 2 Flachsicherungshalter und Gebläserelais 3 Vorwahluhr 4 Abgasschalldämpfer 5 Dosierpumpe Spezialwerkzeug Abklemmzangen Drehmomentschlüssel
Wasser-Heizgerät Zusatzheizung Thermo Top Z/C Prüfzeichen ~~~ S 289 Einbauvorschlag MITSUBISHI L 200
Wasser-Heizgerät Zusatzheizung Thermo Top Z/C Prüfzeichen ~~~ S 289 Einbauvorschlag MITSUBISHI L 200 Diesel21435nur gültig bei Linkslenker Geprüfte Fahrzeuge siehe Seite 2 Fahrzeugtypen, Motortypen und Ausstattungs- varianten, die nicht in diesem Einbauvorschlag aufgeführt sind, wurden nicht geprüft
Wasser-Heizgerät Zusatzheizung Thermo Top Z/C Prüfzeichen ~~~ S 292 Einbauvorschlag MITSUBISHI L200
Wasser-Heizgerät Zusatzheizung Thermo Top Z/C Prüfzeichen ~~~ S 292 Einbauvorschlag MITSUBISHI L200 Benzin21435Alle Ausstattungen nur gültig bei Linkslenker Gültigkeit siehe Tabelle Seite 2 Fahrzeugtypen, Motortypen und Ausstattungs- varianten, die nicht in diesem Einbauvorschlag 1 aufgeführt sind,
Wasser-Heizgerät Einbauanleitung Mitsubishi L200
Wasser-Heizgerät Feel the drive e1 Zusatzheizung Thermo Top E 00 0003 e1 Zusatzheizung Thermo Top C 00 0002 e1 Zusatzheizung Thermo Top P 00 0104 Einbauanleitung Mitsubishi L200 Diesel ab Modell 2006 Nur für Linkslenker ACHTUNG! Warnung vor Gefahr: Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webas
PTC-KUNDENVERTRAG 1.5. Als
PTC-KUNDENVERTRAG 1.5. Als "Festgelegter Server" wird der Computer-Server ÜBER PTC-PRODUKTE bezeichnet, der vom Kunden in Zusammenhang mit der Installation der Lizenzierten Produkte festgelegt wurde und auf dem sich eine einzelne Instanz des jeweiligen Lizenzierten Der vorliegende Kundenvertrag (zus
PTC-KUNDENVERTRAG ÜBER PTC-PRODUKTE
PTC-KUNDENVERTRAG ÜBER PTC-PRODUKTE Der vorliegende Kundenvertrag (zusammen mit dem geltenden Produktverzeichnis als der „Vertrag“ bezeichnet) gilt nur, wenn die im Produktverzeichnis als Lizenznehmer der Lizenzierten Produkte angegebene Person oder Gesellschaft („Kunde“) und die Parametric Technolo
Lecţia 15 / Lektion 15
Lecţia 15 / Lektion 15 Recapitulare / Wiederholung Übung 1 / Exerciţiul 1 Übersetze folgende Sätze deutsch: / Tradu următoarele propoziţii în germană: El este primul copil. / Er ist das erste Kind. El cumpără al doilea pulover. / Er kauft das zweite Pulover. Johann are a treia carte. / Johann hat da
PC-Dokumentation Installation des Spiels
PC-Dokumentation Installation des Spiels INSTALLATION (DISC-BENUTZER): Lege die Disc in dein Laufwerk ein und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn der Begrüßungsbildschirm zum Spiel-Setup nicht automatisch erscheint, starte den Installationsassistenten in Windows® 7/8.1/10 manuell, indem d
• Написать js в теге <script>
• Написать js в теге